Privacyverklaring conform de wet bescherming persoonsgegevens

DPI AG neemt de bescherming van uw privégegevens en uw privésfeer zeer serieus. Persoonsgebonden gegevens, die u tijdens uw bezoek aan onze website aan ons doorgeeft, behandelen wij conform de wet bescherming persoonsgegevens. De verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om de door u op onze website gestelde vragen te beantwoorden en om u informatie over onze dienstverlening toe te verstrekken. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor zover dit niet noodzakelijk is voor onze zakelijke werkzaamheden of wettelijk vereist. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgebonden gegevens, die u aan ons doorgeeft, worden alleen maar zo lang als nodig opgeslagen of zo lang als wettelijk is bepaald.