Goed gezelschap

Het contact met onze cliënten verloopt alijd op aangename wijze. Wij zijn blij en danken u voor uw postieve reacties!

"De belastingexpertise en de generatieoverschrijdende begeleiding door onze firma
hebben zich bewezen."

Cord Neemann, M. Neemann OHG, Leer (Verpakkingsindustrie)

"Als een wereldwijd operererend familiebedrijf hebben wij waardering voor de ervaring en de know-how
die voortvloeit uit een jarenlange en op vertrouwen gebaseerde samenwerking. Het netwerk van RSM steunt
ons ook in het buitenland op een betrouwbare manier."

Hans-Dieter Kettwig, bedrijfsleider UEE Holding GmbH / Enercon GmbH, Aurich (Energiebedrijven)

"Wij hechten grote waarde aan betrouwbare partners met beslissingscompetentie ter plaatse,
dit is al jaren het geval."

Manfred Neumann, bestuursvoorzitter bij J. Bünting Beteiligungs AG, Leer (handelsonderneming)

"Bij de Logaer Maschinenbau GmbH staat systematiek gelijk aan consequentie! Dit verwachten onze cliënten en dat vragen wij ook van onze leveranciers. RSM DPI AG hanteert deze systematiek en heeft daarmee ons vertrouwen."

Heinz Buse / Gerhard Müller, bedrijfsleider Logaer Maschinenbau GmbH, Leer

"In deze voor de scheepvaartbranche turbulente tijden heb ik competente, innovatieve en betrouwbare partners in één professioneel netwerk nodig. Dat was de reden waarom ik na de doorstart voor RSM DPI AG heb gekozen."

Dietrich Schulz, directeur Liberty One Group - The Shipping Company, Bremen

"Al bij Due Diligence heeft het prestatievermogen van uw onderneming ons overtuigd en daarom was het voor ons makkelijk u een uitgebreid mandaat te geven."

Ole Peters, bedrijfsleider DH-INTERCOM GmbH & Co KG, Rastede (dochteronderneming Wins/Eutelsat-Gruppe, Malta)

Het volgend citaat van Voltaire vind ik typerend voor onze samenwerking (franse filosoof en schrijver, 1694-1778): "Waardering is een goede zaak: Zij veroorzaakt dat datgene wat anderen bijzonder maakt, ook deel van ons wordt."

Dirk Pollak, bedrijfsleider SKET GmbH, Magdeburg Machinebouw en windkrachtcentralebouw)

"Al vele jaren waarderen wij de praktijkgerichte en persoonlijke begeleiding. De regionale betrokkenheid van RSM DPI AG is bovendien een groot voordeel!"

Thomas Ehrlich, bedrijfsleider Score GmbH, Emden (Aardoliebranche)

"Sinds decennia hebben wij met uw firma een nauwe band. Ik ben altijd verzekerd van het vinden van het juiste aanspreekpunt, dat doelgericht voor de oplossing van een probleem zorgt."

Dr. Gerhard Zaeschmar, gepensioneerd

"Wij hebben het team van RSM DPI AG bij de acquistie van een onderneming leren kennen. Het projekt werd succesvol voltooid en daaruit vloeide een zeer positieve en vertrouwelijke samenwerking voort. DPI staat ons ook bij ingewikkelde vragen altijd met raad en daad terzijde."

Annett Jerke / Jörg Steinmetz, bedrijfsleider Stakolux GmbH, Papenburg (Verlichtingsindustrie)

"Bij diverse gelegenheden heeft de kwaliteit van uw multidisciplinaire advisering, vanaf de privatisering tot nu. Ook bij toekomstige opvolgregelingen zullen wij gebruik maken van de advisering van RSM DPI."

Christian Granitzki, bedrijfsleider GMV Genthiner machine- en installatiebouw GmbH, Genthin

"Hoe voelt het, als het team van RSM DPI AG de voor vele mensen onaangename, moeilijke dingen omtrent het belastingrecht uit handen neemt? Gewoon geruststellend!"

Thomas Flügge-Barten, Allianz verzekeringsagentschap, Leer

"Voor het bijhouden van de financiële boekhouding van onze serviceclub heb ik aan RSM DPI AG een competente en betrouwbare aanspreekpartner."

Rainer Wilken, penningmeester Rotary Förderverein e.V., Leer

"De toepassing van maximale kwaliteitsstandaards en de grote flexibiliteit van onze adviseurs zijn voor ons, als een sterk groeiende onderneming, van cruciaal belang. Niet voor niets hebben jullie in Leer een goede reputatie!"

Horst Jelbke, bedrijfsleider PQM-Gruppe, Aurich (productielogistiek)

"Bekwaamheid in Business Valuation en de goede reputatie als het om innovatie gaat helpen ons governance verantwoordelijk te handelen."

Ulrich Binniger, ULB Consult, Luxemburg (Onafhankelijke commissaris van een alternatief investeringsfonds)