Empathie, betrouwbaarheid en betrokkenheid

Wij nemen als economisch adviesbureau natuurlijk ook veel grotere opdrachten van particuliere cliënten aan. Met nationale en internationale inkomsten wordt rekening gehouden bij het opstellen van de aangifte van inkomstenbelasting. Ons advies is erop gericht een optimaal resultaat te behalen bij de aangifte uit vermogen, verhuur en verpachting.

Hulp bij erfoverdracht

De vermogensplanning en de erfoverdracht spelen een belangrijke rol bij de advisering van particulieren. Suggesties en hulp in verband met de successierechten en het schenkingsrecht, voorstellen voor het anticiperen op de verdeling en interessante erfconstructies tussen echtgenoten maken deel uit van ons adviesspectrum.

Bedrijfsadvisering voor particulieren

Particulieren, ondernemers of vrije beroepers verrichten op privévlak bijzondere financiële transacties, die ver boven die van een gewoon huishouden uitgaan. Hier is wel al sprake van een "bedrijf annex privéhuishouding". Wij helpen bij het structureren van het privévermogen en begeleiden transacties van banken of van vastgoed- of vermogensbeheerders. Daarbij brengen wij voor onze cliënten het vermogen in kaart, rekening houdend met eventuele verplichtingen in een zogenaamde "privébalans".