Optimalisatie van de belastingdruk door middel van proactieve ontwerpen van transfer pricing

Vanwege de toenemende globalisering van de markten is de noodzaak voor interne transacties binnen internationaal actieve concerns flink gegroeid. Dientengevolge zijn de verrekenprijzen voor interne transacties in toenemende mate in het vizier van binnen- en buitenlandse fiscale accountants geraakt, waardoor er inmiddels in de meeste landen complexe regelingen voor het vastleggen en documenteren van interne verrekenprijzen zijn vastgelegd. Bovendien hebben de nationale en internationale fiscale autoriteiten de laatste jaren meer specialisten in het controleren van interne verrekenprijzen opgeleid.

 

Om negatieve fiscale gevolgen te voorkomen, die zouden kunnen voortkomen uit ontoepasselijke verrekenprijzen of door het ontbreken van of inadequaat zijn van desbetreffende documentatie (bv. dubbele belastingen, boetes), is het aanbevelenswaardig om beleidsregels voor het vaststellen van interne prijzen op te stellen en die regels in desbetreffende documentatie vast te leggen. Omdat de verrekenprijzen ook van invloed zijn op het belastingtarief voor de groep, kan proactief beheer van verrekenprijzen ook worden gebruikt om het belastingtarief voor de groep doelmatig te plannen.

 

De diensten die wij aanbieden op het gebied van bepalen van verrekenprijzen, omvatten onder meer het volgende:

 

Opkomen voor het behoud van bestaande verrekenprijssystemen

 • Opstellen van criteria voor het documenteren en staven van wettelijke verrekenprijzen
 • Controleren en opstellen van documentatie voor internationale verrekenprijzen (master file)
 • Coachen van medewerkers van de groep met betrekking tot opstellen en bijwerken van documentatie over interne verrekenprijzen
 • Opstellen van richtlijnen voor globale verrekenprijzen
 • Ondersteuning bij binnen- en buitenlandse fiscale bedrijfscontroles en bij internationale onderlinge overlegprocedures
 • Ondersteuning bij het verkrijgen van toezeggingen van plaatselijke fiscale autoriteiten met betrekking tot verrekenprijzen (APA’s)

 

Optimaliseren van verrekenprijssystemen

 • Ondersteuning bij het vormgeven en invoeren van toepasselijke verrekenprijssystemen (evt. aan de hand van gegevensbankanalyses) met als doel het optimaliseren van de algehele belastingdruk op de groep
 • Opstellen van overeenkomsten betreffende interne transacties binnen de groep, in samenwerking met advocatenbureau BMP
 • Samenvoegen van verschillende verrekenprijssystemen bij bedrijfsfusies

 

Ondersteuning bij het treffen van herstructureringsmaateregelen

 • Ondersteuning van het vormgeven en documenteren van verplaatsen van functies binnen de groep (bv. verplaatsen van distributie, productie, dienstverlening, O&O, immateriële activa, enz.)
 • Ondersteuning bij het bepalen van vergoedingen bij overplaatsingen
 • Opstellen van overeenkomsten binnen de groep betreffende verplaatsen van functies, in samenwerking met advocatenbureau BMP